vdoc.com.vn

  • SmartPro cung cấp cho Qúy doanh nghiệp một chiến lược dài hạn và toàn diện về CNTT cho doanh nghiệp. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích hiện trạng, quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi sẽ đưa ra các kiến nghị ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp cho các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên giỏi đầy nhiệt huyết, được huấn luyện trong và ngoài nước cùng trang thiết bị hiện đại.
  • SmartSkills cung cấp cho Qúy doanh nghiệp một chiến lược dài hạn và toàn diện về phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích hiện trạng, quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi sẽ đưa ra các kiến nghị về việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho các mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Smart4kids cung cấp chương trình đào tạo lắp ráp và lập trình robot chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Với sản phẩm roborobo trẻ em đã có trong tay công cụ học tập mới, giúp các em phát triển khả năng sáng tạo và năng lực tư duy . Không giống như các khoá học khác, học viên sẽ được tự do lắp ráp và lập trình logic cho robot của chính mình. Roborobo mang cho người học kiến thức về khoa hoc kỹ thuật, kỹ năng lập trình theo cách mà học sinh tiểu học cũng dễ dàng nắm bắt được.