TƯ VẤN GIẢI PHÁP CNTT
Thấu hiểu tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào sự phát triển của doanh nghiệp, ngay từ ngày đầu thành lập, VDOC đã tập trung mạnh mẽ cho các dự án liên quan đến tư vấn giải pháp CNTT một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp với mục đích cũng như mô hình kinh doanh.

Google Panda Update lần thứ 24

Google Panda Update 21, 1,1% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng

 

Google Panda update lan 24
 
Google đã cập nhật thuật toán Panda lần thứ 24 vào ngày 22/01/2013, lần cập nhật Panda này ảnh hưởng tới 1,2% tổng số truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Lần update Panda lần thứ 23 trước đó vào ngày 21/12/2012 ảnh hưởng đến 1,3% truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh. Và bản cập nhật Panda lần thứ 22 trước đó vào ngày 21/11/2012 đã ảnh hưởng đến 0,8% các truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh. Có vẻ như Google đang tung ra các bản cập nhật hàng tháng một cách đều đặn.
 
Lịch sử các đợt update của Google Panda.
 
Chúng tôi đã có một chuỗi các bản cập nhật kể từ đó, như sau, cùng với tỷ lệ phần trăm của các truy vấn Google cho biết sẽ bị ảnh hưởng:

Panda Update 1.0 , 24 Tháng 2, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; tiếng Anh tại Mỹ)

Panda Update 2.0 , 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố, triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)

Panda Update 2.1 , ngày 10 tháng năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)

Panda Update 2.2 , 16 tháng 6 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)

Panda Update 2.3 , ngày 23 tháng bảy năm 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)

Panda Update 2,4 , 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh; công bố)

Panda Update 2.5 , 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)

Panda Update 3.0 , 19 Tháng Mười, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, muộn màng xác nhận)

Panda Update 3.1 , 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)

Panda Update 3.2 , 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)

Panda Update 3.3 , 27 Tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)

Panda Update 3,4 , ngày 23 Tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)

Panda Update 3.5 , 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)

Panda Update 3.6 , 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của người khác)

Panda Update 3,7 , ngày 09 tháng sáu năm 2012: (1% của các truy vấn; muộn màng công bố)

Panda Update 3.8 , 25 Tháng Sáu 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)

Panda Update 3,9 , ngày 24 tháng 7 năm 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)

Panda Update 3,91 , 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)

Panda Update 3,92 , Sept 18, 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)

Google Panda Update 20 Released, 27 tháng 9 năm 2012 (2.4% truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng)

Panda Update 21, 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% truy vấn tiếng Anh tại Mỹ bị ảnh hưởng)

Panda lần thứ 22, Nov. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)

Panda lần thứ 23, Dec. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)

Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)

Như thường lệ, Google luôn cập nhật Panda trước khi công bố, các con số được đưa ra dựa trên tính toán và thông báo chính thức của Google.
 
Tác giả bài viết: Lê Nam
Tin khác