vdoc.com.vn

Đào Tạo Kỹ Năng Mềm SmartSkills

SmartSkills là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp… cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên giỏi đầy nhiệt huyết, được huấn luyện trong và ngoài nước cùng phương pháp đào tạo hiện đại lấy học viên làm trung tâm, SmartSkills cam kết cung cấp cho Quý khách hàng những giải pháp khả thi, hữu ích nhất; những chương trình đào tạo toàn diện có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu và huấn luyện thực tiễn.
 
Kỹ năng lập kế hoạch khoa học & hiệu quả
Các khóa về kỹ năng quản lý sự thay đổi, Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý cấp trung,...
Quản trị nguồn nhân lực
Các khóa quản trị nguồn nhân lực, Kỹ năng giám sát công việc, Kỹ năng quản lý hiệu suất nhân viên, Hệ thống thu lao và đãi ngộ, Kỹ năng phỏng vấn, ...
Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Kinh Doanh
Các khóa Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho QL cấp trung, Kỹ năng phát biểu trước công chúng,...
Kỹ năng phát triển nhà phân phối, đại lý bán hàng
Các khoá Kỹ năng huấn luyện đội Sales, Kỹ năng lên kế hoạch bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, kỹ năng CSKH qua điện thoại,...
Kỹ năng đánh giá & kiểm soát chất lượng QA-QC
Các khoá Kỹ Năng Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất, Kỹ năng đáng giá và kiểm soát chất lượng QA&QC, Khóa Đào Tạo Kaizen,...
Khóa học SEO – Keywords Research & Analysis
Các khoá SEO như Keyword Research, Content Copywriting, SEO Audit, SEO - Off Page, SEO On Page, Micro Site & Socials, Black Hat SEO,...
Bao gồm các khóa Kỹ năng quản lý thời cian, Xây dựng đề án - dự án, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Kỹ năng thu thập thông tin ..