vdoc.com.vn

Zunia Nền Tảng Tuyển Sinh Thế Hệ Mới Gen-Z

Nền tảng Zunia cung cấp cho các trường ĐH-CĐ một giải pháp toàn diện trong tuyển sinh từ việc xây dựng trang tuyển sinh trên mô hình Cloud, thu hút cộng đồng hơn +50M học sinh từ hệ sinh thái Zunia và cung cấp quy trình quản lý tuyển sinh ATS tiên tiến giúp tiết kiệm 50% chi phí và nâng cao hiệu quả.

Nền tảng Zunia cung cấp cho các trường ĐH-CĐ một giải pháp toàn diện trong tuyển sinh từ việc xây dựng trang tuyển sinh trên mô hình Cloud, thu hút cộng đồng hơn +50M học sinh từ hệ sinh thái Zunia và cung cấp quy trình quản lý tuyển sinh ATS tiên tiến giúp tiết kiệm 50% chi phí và nâng cao hiệu quả.

  • Chuyên trang tuyển sinh và hướng nghiệp hàng đầu thu hút hàng triệu học sinh tham khảo hàng ngày
  • Quảng bá thông tin tuyển sinh đến +50M cộng đồng học sinh Zunia, Hoc247, TracNghiem, Dicamon.
  • Phát triển phễu traffic giai đoạn 1 để chạy Retargeting giai đoạn 2-3 Facebook/Google/Admicro.
  • Quảng cáo đúng đối tượng học sinh lớp 12 theo vùng miền giúp tăng hiệu quả.
  • Quy trình tuyển sinh tiên tiến ATS giúp quản lý hiệu quả các khâu tuyển sinh
  • Ưu đãi đến 50% phí quảng cáo trên hệ sinh thái Zunia và tiết kiệm hơn 50% chi phí xây dựng và vận hành trang tuyển sinh Cloud chuyên nghiệp

Hệ sinh thái Gen-Z của Zunia

Lợi ích Zunia